Update corona

 

Update corona

Beste cursist
Beste bezoeker

Vanaf 18 mei kunnen sommige cursisten terug naar de centra voor volwassenenonderwijs. Het gaat vooral om cursisten die niet of moeilijk via afstandsonderwijs kunnen worden bereikt en afstuderende cursisten uit praktijkopleidingen waarbij afstandsonderwijs organisatorisch niet mogelijk is.

Afstandsonderwijs blijft echter de norm. Het is bovendien aan elk centrum om vanuit de lokale context en rekening houdend met de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen en de risicoanalyse van elke lesplaats te selecteren voor welke opleidingen een herstart veilig en doenbaar is.

 · In een eerste fasevanaf 18 mei, kunnen cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden individueel en op afspraak terecht in de centra.  Vanaf die dag kunnen ook de geschorste stages terug opstarten volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten. In een eerste overleg op 15 mei met het lokaal onderhandelingscomité en de interne en externe preventiedienst van GO! scholengroep Adite, starten de individuele afspraken ten vroegste vanaf maandag 25 mei.

 · Vanaf 1 juni gaat de tweede fase in. Lessen in het centrum kunnen dan opnieuw worden opgestart voor een beperkt aantal opleidingen. Cursisten die kunnen afstuderen in bepaalde beroepsopleidingen en cursisten van de basismodules Nederlands tweede taal komen hiervoor in aanmerking. Ook evaluatie in het centrum is vanaf die datum uitzonderlijk mogelijk voor cursisten waarbij de evaluatie niet in afstandsonderwijs kan.

Voor alle opleidingen in het volwassenenonderwijs die niet worden gevat in het huidige exitplan is er geen heropstart van de lessen in het centrum in het huidige schooljaar.

Je krijgt persoonlijk extra informatie via je lesgever/coördinatie indien er voor jouw opleiding iets wijzigt.

Je krijgt persoonlijk informatie over een mogelijk individuele afspraak en de veilige mogelijke (her)opstart van stage via je lesgever/coördinatie vanaf de eerste fase

Je krijgt persoonlijke informatie over een mogelijke beperkte (her)opstart van de lessen via je lesgever/coördinatie vanaf de tweede fase.

Je lesgever blijft je eerste contactpersoon en je volgt zijn/haar richtlijnen op.

In deze verwarde tijden een luisterend oor nodig? Klik hier!

De directie

 

We zijn telefonisch bereikbaar als volgt:

Haacht, Aarschot en Diest

-Dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur
-Donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
-Maandag tussen 18.00 en 20.00 uur

Algemene vragen via info@deoranjerie.be en via je secretariaatsmedewerker.