Vrijstelling van stempelcontrole

 

Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet je volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week en hoofdzakelijk gegeven vóór 17.00u en regelmatig aanwezig zijn. De RVA kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen daar meer info over geven.

Bij het begin van een opleiding kan je aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole vragen en toestemming verkrijgen om tijdens de dag les te volgen.Hiervoor moet je bij de RVA of bij de betalingsinstelling de formulieren C94A en C98 bekomen die op het CVO worden ingevuld.

Het formulier C94A (aanvraag tot vrijstelling van stempelcontrole) wordt bij het begin van de opleiding ingevuld door jezelf en het centrum, en ingediend bij de RVA of de betalingsinstelling met een kopie van alle inschrijvingsfiches. Enkele weken later krijg je bericht van de RVA of de vrijstelling werd toegekend. Download hier C94A.

Het formulier C98 (maandelijks attest van aanwezigheid) kan de laatste dag van elke maand op het cursistensecretariaat worden ingevuld. Het bevestigt de regelmatige aanwezigheid en moet zo snel mogelijk aan de RVA of de betalingsinstelling worden bezorgd samen met de witte stempelkaart, zodat de eventuele uitkering kan worden uitbetaald. Download hier C98.