Missie en visie

CVO De Oranjerie staat voor kwaliteitsvol, kwalificerend en competentiegericht volwassenenonderwijs.

CVO De Oranjerie vertrekt vanuit ieders ervaring en competenties en streeft naar maximale leerwinst met het oog op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

CVO De Oranjerie is klantgericht, integer, innovatief en open.

Samen onderweg voor een leven lang leren met CVO De Oranjerie.