Opleidingen in de kijker

  • Engels voor medisch administratief bediendes

    In een module van 80 lestijden met 5 afstandsmomenten word je ondergedompeld in het medisch Engels. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod. Een extra troef als je aan de slag bent of wil in de medische sector! 

  • Frans voor medisch administratief bediendes

    In een module van 80 lestijden met 5 afstandsmomenten word je ondergedompeld in het medisch Frans. De vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) komen aan bod. Er wordt gewerkt met digitaal luister- en beeldmateriaal en interactieve opdrachten. Een extra troe ...