Basis metaal-elektriciteit-lassen

Basis lassen: de basismodule lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerproc├ęd├ęs. Het is de bedoeling dat je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met lastoestellen is hier van het grootste belang.

Basis elektriciteit: deze module omvat de basistechnieken elektriciteit waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. De inhoud beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module ben je ook bekwaam, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch gereedschap te hanteren.

Basis metaal: deze module omvat de basistechnieken metaal. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en de keuze van het juiste snijdgereedschap. Bij demontage en montage zal men de nodige aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.