Z(org) voor jezelf!

maa, 2013-10-07

Dat was de slogan die gedrukt stond op het presentje dat CVO De Oranjerie voor zijn lesgevers had voorzien ter gelegenheid van de Dag van de Leerkracht.

Dit jaar viel de Dag van de Leerkracht (5 oktober) officieel op een zaterdag, met als gevolg dat de lesgevers pas vandaag een kleine attentie kregen. Aangezien het focusthema in het centrum dit schooljaar z(org) is, kaderde het presentje in die sfeer.

De 'org' in zorg staat voor organisatie. Z(org) zal trouwens ook het thema zijn van de pedagogische studiedag in november.

Z(org) voor jezelf, want alleen op die manier kan je ook zorgen voor anderen!