Winterproclamatie

maa, 2016-02-01

Dat een officiële proclamatie niet per definitie saai hoeft te zijn, werd nogmaals bewezen op donderdag 21 januari. Cursisten HBO boekhouden, SLO, Bink, Zovelo, en NT2 werden uitgenodigd in Diest om hun diploma, certificaat, getuigschrift of deelcertificaat in ontvangst te nemen.

Het betreft cursisten die niet mooi in juni afstuderen omdat het modulair onderwijs nu eenmaal afstapt van een klassieke jaarplanning.

De afgestudeerde cursisten Zorgkundige overhandigden bovendien een cheque ter waarde van 500 euro aan vzw Het Ventiel; een buddywerking voor mensen met jongdementie.

Uit de foto's kan je afleiden dat de cursisten wel heel graag naar het centrum kwamen. Ze bleven dan ook nog even napraten en genoten van de schitterende muziek van het lerarenbandje 'The Detentions' van de Middenschool Prins van Oranje.

De foto's