Update personenbelasting aanslagjaar 2017

maa, 2017-05-22

Op donderdag 4 mei liep de conferentiezaal vol met boekhouders, accountants, afgestudeerden, cursisten, ambtenaren van de FOD Financiën en lectoren voor het jaarlijkse seminarie “Update personenbelasting”.

De vakgroep HBO5 Boekhouden organiseert dit seminarie met het oog op het invullen van de aangifte in de personenbelasting.  Personenbelasting blijft een hot topic in de wereld van de boekhouders en accountants.  Zij staan op de eerste rij om hun klanten bij te staan om hun fiscale verplichtingen tijdig en correct te vervullen.

De belastingaangifte invullen is een hele klus: de aangifte telt dit jaar maar liefst 885 codes, dat zijn er 75 extra ten opzichte van de aangifte van het aanslagjaar 2016.  Deze aangroei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de complexe woonfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de meerwaardenbelasting, de fiscale stimuli voor personeel in de horeca en de nieuwe regeling inzake het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

De vakgroep kon voor deze uiteenzetting een beroep doen op een zeer gewaardeerd spreker; Maurice De Mey.  Hij was tot aan zijn pensionering Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis, hij is tevens docent aan de Fiscale Hogeschool en is auteur van fiscale publicaties.

De spreker is erin geslaagd om met een vleugje humor duiding te brengen bij de aangifte in de personenbelasting, daar waar de wetgever de regelgeving onnoemelijk moeilijk gemaakt heeft.  Het was een geslaagde avond!