Seminarie update personenbelasting aanslagjaar 2012

don, 2012-05-03

Vandaag vonden weer heel wat geïnteresseerden de weg naar de conferentiezaal voor het inmiddels traditionele seminarie 'update personenbelasting' georganiseerd door de lectoren van het hoger beroepsonderwijs (HBO) boekhouden.

Christa Meulders, inspecteur bij de FOD Financiën Controle Diest, zette de nieuwigheden voor het aanslagjaar 2012 netjes op een rij. Gezien de lange regeringsonderhandelingen in 2011 is het aantal wijzigingen eerder beperkt. Daarom kon nog een tweede thema worden behandeld: 'meerwaarden op onroerende goederen'. Deze meerwaarden waren in de voorbije jaren het onderwerp van gerichte controleacties van de fiscus. Een goede reden dus om dieper in te gaan op de belastbaarheid en de berekening van de meerwaarden.

Jean Luyten, lector HBO boekhouden en boekhouder BIBF, rondde de avond af met een toelichting van het 'elektronisch mandatenbeheer' van de FOD Financiën. Boekhouders kunnen sinds januari 2012 op een sterk vereenvoudigde manier een mandaat krijgen om de aangiften in de personenbelasting van hun cliënten in te dienen. Op korte termijn zal deze toepassing worden uitgebreid tot de aangifte in de vennootschapsbelasting (Bizztax) en de btw-aangifte (Intervat).