Seminarie update BTW

don, 2013-04-18

Op donderdag 18 april verwelkomden de lectoren van de opleiding HBO Boekhouden de talrijk opgekomen deelnemers aan het seminarie 'Update BTW'.

Sinds 2010 heeft de wetgever herhaaldelijk de BTW-wetgeving aangepast aan de Europese regelgeving. De heer Tim Van Sant, e.a. Inspecteur bij de FOD Financiën behandelde in zijn uiteenzetting de belangrijkste wijzigingen van de laatste jaren.

Het meest gevoelige onderwerp bleek eens te meer de fiscale behandeling van de 'firmawagen' te zijn. Sinds de invoering van het nieuwe artikel 45 §1 quinquies in het BTW-wetboek zijn er tal van vragen gerezen inzake de correcte verwerking van de firmawagens in de BTW-aangifte.

Met ingang van 1 januari 2013 ondergingen ook de regels inzake facturering aanzienlijke wijzigingen. 2013 mag dan wel een overgangsjaar zijn, toch zijn enkele wijzigingen sinds 1 januari definitief van kracht. De heer Van Sant gaf een overzicht van de nieuwigheden.

Ten slotte werd ook stilgestaan bij onder andere het standpunt van de Administratie inzake automaten, de aftrek van restaurant- en cateringkosten naar aanleiding van publicitaire evenementen, de nieuwe voorwaarden inzake verlegging van heffing bij invoer en de geregistreerde kassasystemen in de horeca.

Het was een leerrijke avond voor de aanwezige cursisten, afgestudeerden, boekhouders, accountants en lectoren!

Mia Stynen
Lector HBO Boekhouden