Seminarie over aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 trekt volle conferentiezaal!

woe, 2015-05-06

Op woensdag 6 mei ontvingen de lectoren van het HBO boekhouden een 100-tal geïnteresseerden voor het seminarie 'Update personenbelasting aanslagjaar 2015'. Dit recordaantal ingeschreven cursisten, boekhouders, accountants, belastingambtenaren en lectoren wijst erop dat er nood is aan duidelijke en nauwkeurige uitleg bij de nieuwe aangifte in de personenbelasting.

Andermaal konden we een beroep doen op de heer Wim Van Kerchove, adviseur bij de FOD Financiën, lesgever en auteur van diverse fiscale handboeken. Hij zette op een heldere en gestructureerde manier de gevolgen van de Zesde Staatshervorming op het vlak van de personenbelasting uit.

De regionalisering die deze staatshervorming met zich meebrengt, heeft niet alleen een invloed op de wetgeving en de berekening van de personenbelasting; zij heeft ook een drastische impact op het aangifteformulier. Er blijft één aangifte bestaan maar het formulier is opnieuw in omvang toegenomen. Door de splitsing van de bevoegdheden tussen de gewesten en de federale overheid zijn verschillende extra rubrieken en codes voorzien. De belangrijkste impact van de staatshervorming valt te noteren in de woonfiscaliteit: de gewesten zijn voortaan bevoegd voor de uitgaven met betrekking tot de 'eigen woning' terwijl de federale overheid bevoegd blijft voor de andere onroerende goederen.

Hoewel het de bedoeling was om de gehele operatie van de overdracht van de fiscale bevoegdheden van de federale overheid naar de gewesten 'neutraal' te laten verlopen, is de wetgever daar in de praktijk niet geheel in geslaagd. De spreker heeft hier ook aandacht aan besteed.

Na afloop van de uiteenzetting waren de deelnemers het er unaniem over eens: ook deze editie van het seminarie was zeer praktijkgericht en dus geslaagd!

Mia Stynen