Seminarie "De FOD Financiën informeert de burger"

maa, 2012-04-23

De vakgroep HBO Boekhouden organiseerde vandaag een seminarie rond enkele elektronische toepassingen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De heren Jan Viaene en Yves Cappelier, medewerkers van Financiën, lichtten het programma Tax-on-web toe. Met Tax-on-web kan elke natuurlijke persoon belastingplichtige zijn aangifte in de personenbelasting elektronisch indienen. De overheid wil ertoe komen dat de papieren aangifte uitzondering op de regel wordt.

In een tweede deel werd het nieuwe "elektronisch mandatenbeheer" uit de doeken gedaan. Boekhouders kunnen sinds januari 2012 op een sterk vereenvoudigde manier een mandaat krijgen om de aangiften van hun cliënten in te dienen. Deze toepassing is momenteel beperkt tot de aangifte in de personenbelasting, maar het is de bedoeling om de toepassing op korte termijn uit te breiden tot de aangifte in de vennootschapsbelasting (Bizztax) en de BTW aangiften (Intervat).

Om de deelnemers te stimuleren gebruik te maken van Tax-on-web kreeg elke deelnemer een eID-kaarlezer. Iedereen kan dus meteen aan de slag!