Seminarie Boekhouding voor VZW

woe, 2012-11-14

Vandaag organiseerden de lectoren van de opleiding HBO Boekhouden een seminarie omtrent de boekhoudkundige verplichtingen voor Verenigingen Zonder Winstoogmerk (VZW). Zij nodigden hiervoor de heer Stefaan Tuytten uit. Hij is een specialist terzake: naast jurist en gegradueerde in de boekhouding is hij lid van de werkgroep "Verenigingen en Stichtingen" van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

De VZW-wetgeving bepaalt dat VZW's een (dubbele) boekhouding moeten voeren en jaarlijks een begroting en jaarrekening moeten opstellen. De wetgever heeft ervoor geopteerd om de boekhoudwet van 1975 en het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen als basis te hanteren voor de boekhoudkundige verplichtingen van verenigingen. Maar de spelregels verschillen wezenlijk van de boekhoudregels voor vennootschappen.

De heer Tuytten behandelde in zijn uiteenzetting recente wetswijzigingen en adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake o.a. schenkingen en legaten, subsidies, de rekening permanente financiering, verwerking van leningen, negatieve fondsen, vermogensportefeuille, de VIPA-regeling en bestemde fondsen. Regelmatig werd verwezen naar de aansprakelijkheid van bestuurders van de VZW in het kader van corporate governance.

De spreker is erin geslaagd om de aanwezige cursisten, boekhouders en accountants op een aangename manier doorheen een toch wel complexe materie te loodsen!

Mia Stynen
Lector HBO Boekhouden