Proclamatie januari 2013

don, 2013-01-24

Dat een officiële proclamatie niet per definitie saai hoeft te zijn, werd nogmaals bewezen op 24 januari 2013. Cursisten SLO, TKO, bedrijfsbeheer en medisch administratief bediende verzamelden zich in Diest om hun diploma, certificaat, getuigschrift of deelcertificaat in ontvangst te nemen.

Het betreft cursisten die niet mooi in juni afstuderen omdat het modulair onderwijs nu eenmaal afstapt van een klassieke jaarplanning.

Uit de foto's kan je afleiden dat een aantal onder hen wel heel graag naar het centrum kwam. Ze bleven dan ook nog even napraten en genoten van de schitterende muziek van het lerarenbandje van de Middenschool Prins van Oranje.