Proclamatie Haacht - juni 2011

don, 2011-06-23

Donderdag 23 juni was het weer zo ver. In Haacht werden méér dan 500 cursisten geproclameerd. Ze volgden een heel schooljaar lang nauwgezet een cursus in het centrum voor basiseducatie Leuven-Hageland in Tildonk of het centrum voor volwassenenonderwijs De Oranjerie in Haacht. Hun inzet werd beloond met een attest of certificaat uitgereikt door hun lesgever.

Schepen Paul Jacobs lichtte het beleid van de gemeente toe. Hij berekende dat minstens 5000 inwoners van Haacht school lopen. Van het kleuteronderwijs tot het volwassenenonderwijs. De gemeente investeert dan ook heel veel in onderwijs. Nog dit kalenderjaar zal de eerste steen worden gelegd voor een nieuw gebouw waar de bibliotheek en basiseducatie zullen worden gehuisvest. Dit biedt weer nieuwe leermogelijkheden voor de Haachtse inwoners. Hij wenste alle cursisten een proficiat voor het behaalde attest.

Anne Beyers, directeur van het centrum voor basiseducatie Leuven-Hageland, startte haar toespraak met alle cursisten een dikke proficiat te wensen. Mevrouw Beyers gaf aan hoeveel begrip ze wel heeft voor cursisten die zich inspannen om iets bij te leren. Werken aan het verwerven van computervaardigheden of het leren van een andere taal, het komt niet vanzelf. Ze dankte ook de lesgevers voor het geduld dat ze telkens opnieuw tonen om deze vaardigheden aan te brengen. Ze is fier om aan te kondigen dat ze lestijden blijven investeren in Haacht en gaf aan volgend schooljaar uit te pakken met een nieuwe naam voor het centrum. Wordt dus vervolgd.

Ten slotte nam mevrouw Lut Lippeveld, directeur van het centrum voor volwassenonderwijs, het woord. Ze dankte mevrouw Beyers voor de vlotte samenwerking en goede verstandhouding tussen beide organisaties. Ze dankte uitdrukkelijk het college van burgemeester en schepenen van Haacht voor hun gastvrijheid en de keuze om te blijven investeren in onderwijs. Symbolisch werd schepen Paul Jacobs letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Mevrouw Lippeveld benadrukte dat de schepen niet alleen met woorden, maar ook met daden aangeeft te geloven in opleiding voor volwassenen. Het applaus dat de schepen van de aanwezigen mocht ontvangen, toont aan dat ook de cursisten dit appreciëren. Mevrouw Lippeveld wenste evenzeer de cursisten een dikke proficiat, een nieuwe cursus in september en tussendoor een welverdiende vakantie.

Daarna regende het bloemetjes. De lesgevers werden in de bloemetjes gezet door de cursisten, de secretariaatsmedewerkers door de lesgevers ... Om deze geslaagde proclamatie en vooral een vruchtbaar schooljaar af te ronden, werd er nog een drankje aangeboden door het gemeentebestuur. Het CVO en de lesgevers verzorgden dan weer de hapjes.