Presentatie E-learningtraject SLO De Oranjerie op E-Learn in Montreal (Canada)

vri, 2012-10-12

Dit jaar koos AACE (Association for the Advancement of Computing in Education) Montreal (Canada) als locatie voor haar internationaal georiënteerde E-Learnconferentie. Met dit initiatief bieden zij professionals uit verschillende sectoren, met name de bedrijfswereld, de overheid, de gezondheidszorg en het hoger onderwijs een multidisciplinair forum voor de uitwisseling van informatie over onderzoek, ontwikkeling en toepassingen van alle onderwerpen in verband met E-Learning.

Dit jaar namen onze directeur (Lut Lippeveld) en Yves Blieck (lector binnen het Blended traject in onze lerarenopleiding) deel aan deze conferentie.

Lut Lippeveld: "Het is onze overtuiging dat onderwijsinstellingen een open beleid moeten voeren en de maatschappelijke plicht hebben om te laten zien waarmee zij innoverend bezig zijn, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dat is ook wat we met deze deelname, en gelijkaardige initiatieven in de toekomst, willen doen."

Yves Blieck: "Een instelling die van ICT-integratie in het eigen onderwijsaanbod een speerpunt maakt, moet de vinger aan de pols houden en eigen ervaringen en bevindingen kenbaar maken en delen met de buitenwereld."

Het traject, ontwikkeld door Agnes Toison (CVO De Oranjerie), alsook de resultaten van eigen gevoerd praktijkgebaseerd onderzoek werden er gepresenteerd voor een internationaal gezelschap.

Het blended traject biedt kandidaat-leraren de mogelijkheid om het volledige theoretische deel van de opleiding middels E-learning te volgen. Afstandsonderwijs en coaching door een online begeleider maken studeren op eigen tempo mogelijk. Deze opleiding is een primeur in Vlaanderen en wordt door cursisten erg geapprecieerd. In drie jaar tijd zagen we het cursistenaantal stijgen van 15 inschrijvingen tot 75 deelnemers in het huidige schooljaar. Ondertussen is het lectorenteam uitgegroeid tot een 8-tal collega's die als team het traject ondersteunen en verder uitbouwen. Wordt vervolgd dus...

Meer informatie over het Blended SLO-traject.

Meer informatie over onze deelname aan het congres: onze blog.