Opening Først etasje - vernissage La bicyclette

vri, 2014-06-13

Op vrijdag 13 juni opende de directie op de eerste verdieping van de campus in Diest in aanwezigheid van door de cursisten zelf uitgenodigde vrienden en kunstliefhebbers en schepen van cultuur, bibliotheek, toerisme en feestelijkheden Marc Florquin de Først etasje en de eerste tentoonstelling.

Først etasje is Noors en betekent 'eerste verdieping'. Het is een metafoor. 'Tegen de stroom op, maar zonder het noorden te verliezen.' Zo moet een tentoonstellingsruimte zijn. Een ontmoetingsplaats voor ideeën en discussie, met 'het beeld' als bindmiddel.

In tijden dat digitalisering en sociale netwerken ons verbinden en waar het delen van beelden 'common good' is geworden, blijft er een nood om elkaar echt te ontmoeten. De vele pogingen om de fragmentatie van die elektronische beeldenstroom te vatten als een geheel - alleen achter onze computer - is een paradox op zich.

Deze galerij tracht deze paradox te doorbreken. Een bescheiden poging om de creativiteit van mensen te bundelen en de beeldsnippers, indrukken en overwegingen tot een geheel te brengen. Een nieuwe vorm van positief individualisme.

Først etasje wil meer zijn dan het brengen van mooie plaatjes op zich. Een gang als exporuimte: een wandelgang met een ander verhaal.

La bicyclette:

'La bicyclette', het nummer van Yves Montand, was de inspiratiebron voor deze tentoonstelling. Nostalgie naar onze jeugd: het liefje waarmee we stiekem afspraken en waarop we konden wachten, soms geniepig, ergens... Dit waren de momenten waarop we voelden hoe het woord 'verlangen' heel langzaam ontstond. En opmerkelijk als we naar de huidige jeugd kijken: er is in essentie niets veranderd.

Vijf cursisten: Juliette Buelens, Jeannine Theys, Simonne Laermans, Marina Volders en Ingrid Houtmeyers hebben een poging gedaan om dat vast te leggen in beelden zonder te vervallen in clichés of zwaarmoedigheid. 'Film noir' is echter wel de ondertoon en de onderliggende rode visuele draad.

Niets verloopt zonder hulp van anderen. De directie dankt daarom de betrokken cursisten en de sponsors: Immo Lissens - Van De Broek voor de receptie, Cinderella, Trico Paul en artlab-11 voor hun bijdrage in het materiaal.

De directie dankt in het bijzonder Jaak Van Hemelryck, de bezieler van dit project. Zonder hem zou Først etasje nooit een onderdeel van het verhaal van CVO De Oranjerie zijn geworden. Dankzij hem is La bicyclette veel meer geworden dan de titel van het nummer van Yves Montand. Dankzij Jaak hebben deze cursisten de kans gekregen om te tonen wat ze kunnen, om verrijkt uit een opleiding te komen, om te bewijzen dat 'een opleiding werkt'.

De cursisten die schitterende foto's tentoonstelden kregen een welverdiend applaus en schitterden van tevredenheid en fierheid na een schooljaar hard te hebben gewerkt.

Et voilà le travail!