Ondernemers voor de klas

din, 2018-03-27

WOW, weer een geslaagde 'Ondernemers voor de klas' voor onze cursisten HBO5 Boekhouden! Deze keer was de ondernemer van dienst Wim Boon; kantoordirecteur Social Profit en Lokale Overheden bij KBC.

Dhr. Boon had zijn presentatie opgebouwd uit 2 delen. Tijdens het eerste deel stelde hij zichzelf voor en vertelde hij enthousiast over de KBC-groep. Deze groep bestaat uit een afdeling bank en een afdeling verzekeringen. Vandaag willen zij vooral dichtbij hun klanten staan. Hij stelde duidelijk dat KBC een belangrijke (duurzame) rol wil innemen in de maatschappij van vandaag.

In zijn tweede deel sprak hij over de enorme veranderingen die onze maatschappij te wachten staan in de komende jaren. Technologie ontwikkelt zich aan een razend snel tempo, er komen veel nieuwe toepassingen (denk maar aan drones, AI of 3D-printing...) en dit leidt tot nieuwe businessmodellen en nieuwe jobs. Dit heeft ook zijn weerslag op het beroep van boekhouder. Geen enkele sector lijkt te ontsnappen aan wat er buiten aan het veranderen is. De digitale revolutie is komende! 
Zijn boodschap aan onze cursisten was dan ook heel duidelijk: durf jezelf in vraag te stellen, wees kritisch en analyseer, stel alles in perceptie, wees flexibel en blijf levenslang (bij)leren! Ondernemers voor de klas