Nascholingsdag

don, 2014-11-27

Een van de vele tradities in CVO De Oranjerie om in ere te houden is de jaarlijkse nascholingsdag. Lesgevers van het centrum zetten zich voor één of meerdere sessies op de stoelen waarop op andere lesdagen hun cursisten zitten en ervaren bijgevolg hoe vermoeiend, maar boeiend en leerrijk het is om te participeren aan een cursus.

Op de nascholingsdag van dit schooljaar kwamen drie grote thema's aan bod.

Zoals elk jaar was er een ruim aanbod aan cursussen rond het kernproces van het centrum, namelijk het lesgebeuren, het onthaal en het welzijn van cursisten en medewerkers.

Daarnaast stonden er traditioneel ook heel wat cursussen op het programma die met ICT te maken hebben.

Ten slotte konden lesgevers kiezen uit een aanbod rond het jaarthema zelfreflectie. Ook het plenum dat aan de nascholing voorafging, had hiervoor veel aandacht. Is zich spiegelen een wederkerig werkwoord? Daarover werd grondig gereflecteerd.

Naast een aantal externe specialisten waren ook dit schooljaar onze eigen lesgevers weer van de partij om hun collega's bij te scholen.

Op de foto's die professioneel werden vastgelegd door de fotoclub Lichtvast, kan je merken dat ook de secretariaatsmedewerkers, coördinatoren en zelfs de directie hun weg vonden naar een gepaste cursus.

Wat je ook kan afleiden uit de fotoreportage, is dat onze logistieke medewerkers zorgden dat er tijdens de pauzes voldoende energierijke hapjes klaarstonden om het vervolg van de cursus of een andere sessie aan te vatten.

We zijn ervan overtuigd dat deze nascholingsdag weer heeft bijgedragen tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Staan die twee begrippen niet in onze missie?