Kerstontbijt en poppenkastvoorstelling

vri, 2012-12-21

Altijd gedacht dat poppenkast iets voor kinderen is? Wel, bij CVO De Oranjerie denken we daar anders over...

Lesgeefster Véronique Hanegreefs liet haar cursisten PAV werken aan een poppenkastvoorstelling over sociaal onrecht. Ze schreven in kleine groepjes een scenario uit, knutselden een poppenkast en poppen in elkaar... Kortom, ze waren heel creatief en organisatorisch bezig en losten veel problemen op een zelfredzame manier op. Elke cursist kreeg de kans om zijn of haar talenten uit te spelen.

Vandaag was de dag waar ze allemaal naartoe hadden geleefd: de voorstelling. Wat een spektakel... Er werd hardop gelachen, maar het was bij momenten ook muisstil. De toeschouwers, een ander groepje cursisten algemene vorming, een aantal lesgevers én zelfs een groepje cursisten NT2, wisten de voorstellingen naar waarde te schatten.

De dag startte met een ontbijt in kerstsfeer dat bij iedereen in de smaak viel!