Kerst in CVO De Oranjerie is.... ook aandacht voor geletterdheid!

don, 2015-12-17

Een glaasje glühwein, een warme choco of een stukje cake tijdens de pauze... Wat genieten de lesgevers en cursisten met z'n allen van de gezellige laatste lesdagen voor de start van de kerstvakantie. Maar in deze donkerste dagen van het jaar vragen we ook even je aandacht voor de problematiek van de laaggeletterdheid en hoe we hieraan in De Oranjerie werken.  

Wat is nu eigenlijk geletterdheid? Geletterdheid gaat over de vaardigheden waarover mensen beschikken om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit kan gaan over taal, cijfers, ICT, attitudes, ... Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren en te participeren in de samenlevingom je persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren. 

Geletterd zijn heeft een invloed op je zelfbeeld, je zelfontplooiing, je interactie met anderen, je welbevinden en je inzetbaarheid. Bovendien stelt de samenleving op het vlak van geletterdheidscompetenties steeds hogere eisen. Daarom is het zo belangrijk om gericht in te zetten op het verhogen van de geletterdheid 

Ook CVO De Oranjerie vervult hierin - samen met andere partners- een belangrijke rol. Geletterdheid draagt niet alleen bij tot het succesvol deelnemen aan een opleiding, maar zal ook zijn vruchten afwerpen in een professionele, persoonlijke of maatschappelijke context.  

In het open leercentrum OLC-café kan elke cursist in een veilige en creatieve omgeving werken aan deze geletterdheid. Het is een unieke plaats in het centrum waar mensen uit verschillende sociale contexten elkaar ontmoeten. Het is een open ruimte met aandacht voor zorg. Naast werken aan geletterdheid, kan je er evengoed bijpraten, een groepswerk maken, … Cursisten en niet-cursisten ontmoeten er elkaar. Bezoekers leren van elkaar en inspireren elkaar. De leerbegeleiders bieden  op een respectvolle manier ondersteuning en begeleiding. Dat is het ideale recept om geletterdheid, creativiteit en zelfontplooiing te stimuleren, een leven lang. 

Geniet alvast mee van dit filmpje en het hartverwarmende verhaal van Sonja!