Het HBO Boekhouden pikt met zijn laatste seminarie in op de actualiteit

woe, 2014-11-12

De sociale wetgeving ondergaat in sneltreinvaart belangrijke wijzigingen. Tijd dus om specialisten in deze materie aan het woord te laten. De lectoren van het HBO Boekhouden nodigden twee sprekers uit om toelichting te geven omtrent de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden en de hervorming van de bijdragen sociale zekerheid zelfstandigen.

De heer Claudio Vandersnickt, attaché bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gaf toelichting bij de Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden. Deze wet, die in werking is getreden op 1 januari 2014, wijzigt de berekening van de opzeggingstermijnen en schaft in principe de proeftijd af. Daarnaast voert de wet een nieuwe algemene regeling inzake outplacement in en schaft zij de carenzdag af.

Het tweede deel van de avond was voor rekening van de heer Jos Coomans, adviseur bij de Studiedienst van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds. Hij blikte vooruit naar 1 januari 2015: vanaf dan zal de definitieve sociale bijdrage zelfstandigen niet langer worden berekend op het inkomen van drie jaar geleden, maar op het inkomen van het jaar zelf. Zelfstandigen zullen dus een voorlopige bijdrage betalen die wordt geregulariseerd van zodra de belastingadministratie het werkelijke inkomen heeft doorgegeven aan het sociaal verzekeringsfonds.

Beide sprekers zijn erin geslaagd om de aanwezige cursisten, afgestudeerden, boekhouders, accountants en lectoren doorheen het ingewikkelde kluwen van de sociale wetgeving te loodsen!

Mia Stynen
lector HBO Boekhouden