Het HBO boekhouden blikt terug op een geslaagd seminarie!

woe, 2014-05-07

Woensdag 7 mei jl. verzamelden een 80-tal cursisten, lectoren, boekhouders en accountants in de conferentiezaal voor het seminarie 'Update personenbelasting aanslagjaar 2014'. De lectoren van het HBO boekhouden deden voor deze uiteenzetting een beroep op Wim Van Kerchove, adviseur bij de FOD Financiën, lesgever en auteur van diverse fiscale handboeken. De spreker behandelde de nieuwigheden in deel 1 en deel 2 van de aangifte personenbelasting.

Gezien de wijzigingen ten opzichte van het aanslagjaar 2013 eerder beperkt zijn, was er ook ruimte om stil te staan bij ontwikkelingen die zich tijdens het afgelopen jaar hebben voorgedaan. De circulaires die het voorbije jaar zijn verschenen en standpunten die werden ingenomen in de rechtspraak, werden per rubriek besproken.

De deelnemers kregen heel wat concrete informatie om de aangifte correct in te vullen.

Andermaal is de spreker erin geslaagd om de aanwezigen op een boeiende manier op sleeptouw te nemen doorheen een complexe materie die personenbelasting toch wel is. Weer is het bewijs geleverd dat fiscaliteit niet 'saai' hoeft te zijn!

Mia Stynen
lector HBO boekhouden