Een 'kleurrijke' avond

din, 2015-01-20

Er zijn zo van die tradities. In CVO De Oranjerie is dat zeker de jaarlijkse personeelsvergadering in januari. Deze bestaat telkens uit een formeel en een informeel moment.

Tijdens het formeel moment drukte de directeur haar bezorgdheid uit over de besparingsmaatregelen van de overheid. We onthouden dat de missie van het centrum overeind blijft, dat we blijven streven naar kwaliteitsvol volwassenenonderwijs en dat de cursist centraal blijft staan. Daarna werden de lesgevers ondergedompeld in debatten rond de 10 functionele gehelen van de leerkracht.

Wat het informeel moment betreft, is het een traditie binnen een traditie dat dit wordt verzorgd door de nieuwe vastbenoemden. Het thema van dit jaar: Black&White. Op de foto's kan je dit niet alleen merken aan de kledij, maar zeker ook aan de aankleding van de cafetaria.

Twee leslokalen werden die avond omgetoverd tot heuse professionele fotostudio's. We danken hierbij de cursisten uit de cursussen digitale fotobewerking en de betrokken lesgevers.

Daarnaast danken we ook de aanwezige externe genodigden, het gelegenheidsbandje en niet te vergeten de medewerkers die instonden voor de technische en logistieke ondersteuning. We kiezen er bewust voor om geen namen te noemen. We maken graag een uitzondering voor de namen van de vastbenoemden: Karin Vandeweyer, Roger Michiels, Huguette De Laet, Stefan Testelmans, Linsey Bloemen en Nathalie Mentens.

Een nieuwe traditie is dat ook de gepensioneerden van het voorbije jaar letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes worden gezet. Hier werd even gezondigd tegen de Black&White formule.

En nu op zoek naar de foto van je favoriete lesgever ;-)

De vastbenoemden (vlnr): Linsey Bloemen, Stefan Testelmans, Huguette De Laet, Karin Vandeweyer, Roger Michiels, Nathalie Mentens

Foto's vergadering en nieuwjaarsreceptie

Fotoshoot black & white

Fotoshoot color