Een COLVIS gestrand in Aarschot

vri, 2014-11-28

Het zou de titel kunnen zijn van een artikel op de eerste pagina van Het Laatste Nieuws. COLVIS staat voor collegiale visitatie en zou in dit geval echt wel een krantenartikel verdienen.

Gedurende drie dagen kreeg de opleiding lichaamsverzorging bezoek van collega's uit heel Vlaanderen (lesgevers, coördinatoren, directies en zelfs een cursist). Hun missie: de opleiding lichaamsverzorging kritisch visiteren.

Het werd een intensieve gebeurtenis die heel wat inspanning en voorbereiding vroeg van de lesgevers, de coördinator, IKZ, de secretariaatsmedewerkers en de logistieke ondersteuning. Teamwork dus!

Er vonden ondermeer klasbezoeken, presentaties, analyses van de evaluaties en gesprekken met medewerkers en cursisten plaats. De drie dagen waren echt gevuld. Toch vonden de collega's nog ruimte voor informele contacten bij een glas wijn en een etentje.

Later in het proces worden onze collega's uitgenodigd in andere centra. Eén ding staat al vast: ze zullen verrijkt terugkeren.

Als voorafname van het rapport, mocht de directeur alvast een aandenken van het bezoek in ontvangst nemen. Deze werd ter plaatse doorgegeven aan de coördinator en lesgevers van de opleiding. Want hoe je het ook draait of keert, de COLVIS zou zonder hen verdwaald hebben rondgezwommen in de Aarschotse Demer.