De Oranjerie schenkt de opbrengsten van een kerstactie aan AK'CENT

vri, 2011-12-23

Dankzij de inspanningen van kerstman Stefan en zijn vrouw Tamara kan CVO De Oranjerie 150 euro schenken aan AK'CENT.

AK'CENT is een activiteitencentrum dat zich vooral richt naar mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze bezorgen deze mensen een actieve dagbesteding. Het centrum opereert onder de vleugels van Sint-Annendael in Diest.

We danken onze cursisten voor hun Glühwein- en hotdogconsumptie tijdens de laatste week voor de kerstvakantie. CVO De Oranjerie is ervan overtuigd dat het geld goed zal worden besteed.

Dankjewel cursisten, kerstman en kerstvrouw!