De opleidingscoördinatoren van CVO De Oranjerie een hele dag onbereikbaar. Het moet kunnen.

woe, 2014-05-07

De opleidingscoördinatoren van CVO De Oranjerie waren vandaag slecht bereikbaar voor hun collega's en cursisten. Mocht het een keertje? We denken van wel. Waarom? Gewoon omdat ze heel actief participeerden aan de jaarlijkse coördinatorendag.

In de voormiddag bogen ze zich over hun eigen opdracht. Meteen werd ook het jaarthema van het volgende schooljaar ingewijd: zelfreflectie. In de namiddag werkten ze rond evaluatie. Aan welke criteria voldoet een goede evaluatie? Hoe kan je dat 'meten'?

Ze hebben nuttig werk geleverd met het oog op een kwaliteitsvol volwassenenonderwijs waar de cursist centraal staat.

Tussen twee werksessies in kregen de coördinatoren een uiteenzetting over de geschiedenis en de werking van basiseducatie door Marcel Kerff, afdelingshoofd CBE Open School.

Was de sfeer oké? Aan de foto's te zien twijfelen we daar helemaal niet aan. Is hun werk af? Nooit.

Op naar de volgende coördinatievergadering durven we schrijven. 'Samen onderweg voor een leven lang leren met CVO De Oranjerie' staat in de missie van het centrum. Die samen slaat op cursisten, lesgevers, secretariaatsmedewerkers, ondersteunende medewerkers, directie en dus ook de opleidingscoördinatoren.