Dankjewel team AAV!

don, 2017-01-19

Vorig schooljaar organiseerden de cursisten van de 50%-groep AAV een spaghetti-avond. De opbrengt hiervan (500 euro) ging integraal naar Bednet. Bednet is een Vlaamse vzw die sinds 2007 synchroon internetonderwijs organiseert. Hierbij kunnen leerlingen, die wegens ziekte tijdelijk of langdurig afwezig zijn, via internet de lessen op school volgen. Het moet de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden.

Tijdens Music for Life afgelopen december stond de teller voor Bednet op 172 acties. Daar word je toch een beetje stil van... Bedankt aan al onze cursisten die hiervoor ook een steentje bijdroegen! 

 Spaghetti-avond 2016