CVO De Oranjerie neemt het op voor zijn cursisten SLO

zon, 2015-06-21

Wat volgens rector Rik Torfs niet haalbaar is, bewijzen onze cursisten ieder jaar opnieuw.

Honderden cursisten van de lerarenopleiding van CVO De Oranjerie behalen elk schooljaar een diploma specifieke lerarenopleiding. Samen vormen zij een dynamische en zeer diverse groep die de uitdaging aangaat om leraar te worden, na studies of werkuren. Via flexibele leerwegen ronden zij de SLO met succes af. Vrijdag 26 juni worden zij geproclameerd.

Wij, maar ook het werkveld, zijn overtuigd van hun kwaliteiten.

We wensen onze afstuderende cursisten een heel boeiende onderwijsloopbaan toe.

Nieuwsitem ROB 16 juni 2015