Aanvullende Algemene Vorming in Leuven Centraal

vri, 2012-10-26

Dit schooljaar is in Leuven Centraal een project e-learning gestart. Vooreerst worden de webleercursussen van de VDAB aan de gedetineerden aangeboden. Daarnaast heeft CVO De Oranjerie het initiatief genomen om op één schooljaar tijd de volledige opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) binnen de gevangenismuren te organiseren.

Gedetineerden krijgen met andere woorden de kans om een certificaat AAV te behalen. In bepaalde gevallen, afhankelijk van de vooropleiding van de gedetineerde, leidt dit certificaat AAV zelfs tot het verwerven van een volwaardig secundair diploma. Het gaat dus om een maatschappelijk zeer waardevol project omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een in de gevangenis gevolgde opleiding bij vrijlating leidt tot een betere reïntegratie in de maatschappij. Anders gezegd zorgen opleidingen in de gevangenis ervoor dat minder mensen hervallen in hun fouten, wat de maatschappij enorm veel leed en kosten bespaart.

Om het project te realiseren werkt CVO De Oranjerie nauw samen met Justitie, het personeel van Leuven Centraal, het consortium L4 en CVO Antwerpen Zuid. Er dienen immers oplossingen te worden bedacht voor tal van obstakels. Zo hebben de gedetineerden om veiligheidsredenen bijvoorbeeld geen toegang tot internet en het opzetten van een internetloze leeromgeving vreet tijd en energie. Maar waar een wil is, is steeds een weg.